Ett fullfjädrat arbetsverktyg för due diligence-processer.

För att uppnå en smidig och effektiv due diligence-process krävs skräddarsydd funktionalitet som tillgodoser de olika parternas behov, vilket är anledningen till att ENVE utvecklades. 

Projektledning i datarummet.

Att tilldela och följa upp arbetsuppgifter har aldrig varit enklare. Med ENVE kan du fördela ansvar, sätta deadlines för utförande och följa upp konsulter - direkt i datarummet.

Illustration som beskriver arbetsledning
Bild av ENVE:s datarum

Behandling av filer och generering av rapporter.

Köparens rådgivare kan samarbeta vid granskningen av uppladdad dokumentation genom att notera avvikelser och anmärkningar kontinuerligt i datarummet - naturligtvis utan att säljarsidan har tillgång till resultaten. Med en knapptryckning kan alla resultat sammanställas till en fullvärdig due diligence-rapport.

Illustration som beskriver Due Diligence-processen
Bild av ENVE:s datarum

Funktionalitet som utvecklats med omsorg.

ENVE ger dig, både som köpare och säljare, tillgång till de verktyg du behöver för en smidigare due diligence-process.

Effektiv uppstart

Anpassa din egen mappstruktur, välj bland våra mallar eller skapa ett tomt datarum på några sekunder.

Att svara på önskelistan

Säljaren kan besvara förfrågningslistan genom att ladda upp filer, markera en fråga som inte relevant eller med ett textsvar.

Q&A

Begär ytterligare information och ställ frågor om uppladdade filer.

Kommunikation

Ställ allmänna frågor och för en dialog med den andra parten.

Fördelning av arbete

Fördela ansvar och uppgifter mellan dina kollegor.

Fler köpargrupper

Bjud in olika köpargrupper till samma datarum utan att de ser varandra.

Kvalitetssäkring

Välj vilka användare som ska kunna ställa och svara på frågor.

Hantering av åtkomst

Begränsa åtkomsten till filer och mappar på individ- eller gruppnivå.

Analys av framsteg

Håll koll på hur transaktionen fortskrider.

Anmärkningar resultat

Registrera resultat och avvikelser direkt i datarummet, utan att säljaren har tillgång till kommentarerna.

DD-rapport

Generera due diligence-rapporter automatiskt, baserat på noterade resultat i datarummet.

Kompatibilitet

Stöd för visning av de allra flesta filtyper, inklusive Excel.

Automatisk indexering

Ytterligare förfrågningar indexeras automatiskt i enlighet med den befintliga mappstrukturen.

Meddelanden

Konfigurera och anpassa e-postaviseringar och meddelanden i datarummet.

Aktivitetslogg

Hålla reda på händelser och användaraktiviteter.

Dokumentets egenskaper

Kontrollera vattenstämplar och behörigheter för nedladdning och export av filer.

Export

Exportera datarumsinnehåll, aktivitetsloggar och fullständig historik.

Support

Vårt dedikerade team hjälper till med utbildning, onboarding och annan support.

Effektiv uppstart

Anpassa din egen mappstruktur, välj bland våra mallar eller skapa ett tomt datarum på några sekunder.

Att svara på önskelistan

Säljaren kan besvara förfrågningslistan genom att ladda upp filer, markera en fråga som inte relevant eller med ett textsvar.

Q&A

Begär ytterligare information och ställ frågor om uppladdade filer.

Kommunikation

Ställ allmänna frågor och för en dialog med den andra parten.

Fördelning av arbete

Fördela ansvar och uppgifter mellan dina kollegor.

Fler köpargrupper

Bjud in olika köpargrupper till samma datarum utan att de ser varandra.

Hantering av åtkomst

Begränsa åtkomsten till filer och mappar på individ- eller gruppnivå.

Analys av framsteg

Håll koll på hur transaktionen fortskrider.

Kompatibilitet

Stöd för visning av de allra flesta filtyper, inklusive Excel.

Automatisk indexering

Ytterligare förfrågningar indexeras automatiskt i enlighet med den befintliga mappstrukturen.

Meddelanden

Konfigurera och anpassa e-postaviseringar och meddelanden i datarummet.

Aktivitetslogg

Hålla reda på händelser och användaraktiviteter.

Dokumentets egenskaper

Kontrollera vattenstämplar och behörigheter för nedladdning och export av filer.

Export

Exportera datarumsinnehåll, aktivitetsloggar och fullständig historik.

Support

Vårt dedikerade team hjälper till med utbildning, onboarding och annan support.

Q&A

Begär ytterligare information och ställ frågor om uppladdade filer.

Kommunikation

Ställ allmänna frågor och för en dialog med den andra parten.

Kvalitetssäkring

Välj vilka användare som ska kunna ställa och svara på frågor.

Analys av framsteg

Håll koll på hur transaktionen fortskrider.

Anmärkningar resultat

Registrera resultat och avvikelser direkt i datarummet, utan att säljaren har tillgång till kommentarerna.

DD-rapport

Generera due diligence-rapporter automatiskt, baserat på noterade resultat i datarummet.

Kompatibilitet

Stöd för visning av de allra flesta filtyper, inklusive Excel.

Automatisk indexering

Ytterligare förfrågningar indexeras automatiskt i enlighet med den befintliga mappstrukturen.

Meddelanden

Konfigurera och anpassa e-postaviseringar och meddelanden i datarummet.

Aktivitetslogg

Hålla reda på händelser och användaraktiviteter.

Export

Exportera datarumsinnehåll, aktivitetsloggar och fullständig historik.

Support

Vårt dedikerade team hjälper till med utbildning, onboarding och annan support.

Prova ENVE som ditt nästa datarum och upplev skillnaden!