Produktuppdatering: Juli

Produktuppdatering: Juli

17/7/2024

Av Geir-Åsmund Haugland, produktchef

Under de senaste månaderna har vårt utvecklingsteam arbetat med att förbättra befintlig funktionalitet och flöde - för att hantera den ökande kundtillväxten hos ENVE. I den senaste uppdateringen hittar du bland annat:

  • Smidigt skapande av datarum
  • Förbättrad respons på förfrågningar
  • Ökad insikt i transaktionens status
  • Nedladdning av enskilda mappar

Smidigt skapande av datarum

Nu har vi gjort det ännu enklare att skapa datarum. Oavsett vilken metod du vill använda kommer du nu att kunna revidera mappstrukturen innan datarummet upprättas.

Vi introducerar också Get help, som gör det enklare att dela förfrågningslistan med ENVE:s dedikerade team om du vill ha hjälp med att skapa datarummet. Ladda bara upp den eller de filer som mappstrukturen kommer att baseras på, ge oss eventuella ytterligare instruktioner och skicka in informationen. Kort därefter kommer du att få ett e-postmeddelande som meddelar att datarummet har upprättats - det kan inte vara enklare!

Förbättrad respons på förfrågningar

Vi har förbättrat formatet för hur du läser och svarar på förfrågningar i datarummet, så att du enkelt kan slå på/av vattenmärkning, filnedladdning och andra behörigheter. Som administratör i datarummet kan du också delegera förfrågningar till ditt team, direkt från mappstrukturen.

Ökad insikt i transaktionens status

Filtrera och extrahera statistik relaterad till filtrafiken i datarummet för att se hur långt transaktionen har kommit i procent. Få en överblick över vilka filer och textsvar som ännu inte har visats, så att du kan skicka ut påminnelser till relevanta användare för att säkerställa att DD-processen fortskrider.

Nedladdning av enskilda mappar

Förutom att exportera datarummet och ladda ner enskilda filer kan du nu exportera enskilda mappar som finns i datarummet. Om inga behörigheter har beviljats för att ladda ner en specifik fil kommer den inte att inkluderas i nedladdningen av mappen. Detta innebär att du alltid har full kontroll över behörigheter och vilken information som kan laddas ner.

Vill du veta mer om våra datarum? Hör av dig till vår produktchef Geir-Åsmund för en trevlig pratstund ☕️